PROGRAMMA  van  een  BEDEVAART

               

Meestal wordt de lijnvlucht van Zaventem naar Zagreb voor ons omgeleid rechtstreeks naar Split.  Van daar volgen we de  prachtige Adriatische kust tot Makarska waar we de kustweg verlaten om het ruwe binnenland binnen te rijden. Enkele kilometer voor dit stadje zijn we ongeveer halverwege en is er een Lourdesgrot, een lokaal bedevaartoord  - VEPRIC -  waar we ( buiten aan de grot -als het weer het toelaat – of in de nabij gelegen kapel) de H. Mis opdragen en gelegenheid hebben om even uit te blazen. Er zijn daar ook toiletten.

 

Een bedevaart naar landen zoals Bosnië-Herzegovina blijft steeds een avontuur. We kunnen U dan ook geen vast “programma” aanbieden. Het belangrijkste is echter dat wij ingaan op de persoonlijke uitnodiging die de Moeder Gods tot ieder van ons richt om bij haar te komen als haar zeer beminde kinderen,  gewoon om bij haar te zijn opdat zij ons zou kunnen geven wat zij in haar moederhart voor elk van ons heeft voorbereid ... troost, genezing, bemoediging ... of gewoon die stille zekerheid dat zij ons nooit in de steek laat.

 

We stellen onze bedevaarders enkele gemeenschappelijke activiteiten voor maar laten hen volledig vrij deze te volgen of niet. Verder trachten we voldoende vrije tijd te laten voor persoonlijk gebed en  bezinning of om een bezoek te brengen aan de plaatsen die hen meest getroffen hebben. Naar de wijze raad van de H. Teresia van Avila vermijden wij alle zoeken naar “sensatie”, wel beseffend dat dit de deur openzet voor de duivel,  die in staat is alles na te bootsen om zo de gelovigen in de val te lokken.

 

Tijdens de bedevaart trachten we onze reisgenoten het bijzonderste te laten meemaken. Hoewel we alles zeer zorgvuldig voorbereiden heeft de ervaring ons geleerd dat een uitgewerkt programma steeds ter plaatse moet worden aangepast.  We geven hier dan ook eerder een algemeen overzicht van wat men deze dagen kan beleven.

 

Een zeer belangrijke plaats in Medjugorje is zeker de  KERK,  toegewijd aan de H. Jacobus.

 

Belangrijk en zeer indrukwekkend blijven de AVONDDIENSTEN :  Om 18 uur      (17 uur in de winter) begint de ROZENKRANS. Om 18.40 uur (17.40) is er de  VERSCHIJNING.  Op dit ogenblik zijn er nog 3 zieners die dagelijks O.L.Vrouw op dat uur zien. Dit gebeurt privaat bij hen thuis. Meestal onderbreekt de priester de rozenkrans op dat moment gedurende enkele minuten. De H. Maagd is er dan voor elk van ons.  Meermaals zegde ze dat ze dan ieder van ons vol tederheid aankijkt en ons geeft wat we dan nodig hebben, als we ons hart voor haar open stellen. Het is dan alsof men haar voelt ... een zeer diep en genadevol moment. Om 19 uur (18 uur in de winter) volgt dan de H. MIS, gevolgd door de geloofsbelijdenis, 7x het Onze Vader, Weesgegroet en Glorie zij de Vader, de zegening van de meegebrachte godsdienstige voorwerpen, het gebed over de zieken en het 3de rozenhoedje. Op woensdag- en zaterdagavond is er om 10 uur nog een AANBIDDING. Dit is steeds een zeer aangrijpend en zeer genadevol gebeuren en we raden steeds onze bedevaarders aan dit niet te missen.

Dagelijks hebben we ook onze eigen VLAAMSE H. MIS in de Aanbiddingskapel. Deze AANDIDDINGSKAPEL is in de namiddag ook steeds open.  Men kan er dan ook terecht als men even wil gaan aanbidden. 

 

De verschijningen zijn begonnen op 24 juni 1981 op de PODBRDO, de heuvel op wiens flank het gehucht BIJAKOVIĆI gebouwd werd. Hier wonen nog steeds enkele zieners: Mirjana, Jakov en Ivan. We trachten een onderhoud te hebben met één van deze jonge mensen.  Meestal is dit VICKA. We hebben het voorrecht hier bij de families in Bijakovici te mogen logeren zo dat we ons ten volle zullen kunnen inleven in de sfeer van dit dorpje waar alles begon. Door het feit dat we als het ware in de families opgenomen zijn genieten we van de buitengewone vriendelijkheid en hartelijkheid van deze eenvoudige mensen. We beklimmen ook de Podbrdo zelf. Langs het ruwe bergpad is een rozenkrans-kruisweg opgericht. Mooie bronzen platen beelden de blijde en de droeve mysteries uit van de Rozenkrans. Halverwege komen we aan een groot kruis. Hier verscheen O.L.Vrouw de 3de dag aan de zienster     Marija ... ze weende en vroeg driemaal om “Mir” - vrede.

 

Eveneens aan  de voet van de Podbrdo is er het BLAUWE KRUIS.  Dit is voor iedereen gemakkelijk te bereiken.  Hier beginnen en eindigen we gewoonlijk de bedevaart. Het is de plaats waar de gebedsgroep van de ziener Ivan  regelmatig samenkomt en waar Onze Lieve Vrouw hem soms verschijnt. Het is eveneens een zeer genadevolle plaats om in de vrije tijd persoonlijk te gaan bidden.

 

Een andere belangrijke heuvel is de KRIZEVAĆ - de kruisberg. Het 15 meter hoge betonnen kruis (dat een relikwie bevat van Jezus’ kruis) werd opgericht in 1933 en de kruisweg die er naartoe leidt werd reeds lang voor de verschijningen door de mensen van de streek regelmatig beklommen. Vooral op de  2de zondag van september - het kruisfeest - komen hier honderdduizenden uit de omgeving naartoe gestroomd. Nu is deze kruisweg eveneens versierd met mooie bronzen afbeeldingen van Jezus’ lijdensweg. We volgen Hem dan ook op deze kruisweg. Boven aan het kruis wacht ons een wijds uitzicht over de omgeving. Men ziet de kerk in de diepte en rechts Bijakovići en de Podbrdo. Het is een gewijde plaats en het is dan ook zeer belangrijk dat men hier de stilte respecteert.  Maria wacht ons ook hier op onder het kruis... Daarom is het zo belangrijk dat we hier stil blijven ... alléén in de stilte kunnen we de Heer ontmoeten en Hem horen in ons hart.

 

Dit is de uitgelezen plaats om ons met God te verzoenen. Er is dan ook gelegenheid om te BIECHTEN. Voor de mensen die deze beklimming niet kunnen meemaken zorgen we voor een andere kruisweg beneden, met eveneens biechtgelegenheid.

 

Verder bezoeken of ontmoeten we verscheidene van onze WEESKINDEREN, diverse ter plaatse ontstane gemeenschappen zoals CENACOLO (de gemeenschap van        Zr. Elvira voor ex-drugsverslaafden), de ZALIGSPREKINGEN (de gemeenschap van  Zr. Emmanuel), OASE DELLA PACE,  MARIE, REINE DE LA PAIX, enz...

 

Tussen al deze activiteiten door geven we regelmatig de tijd om:

·      Persoonlijk te gaan bidden in de kerk,  op de Podbrdo, aan het Blauwe Kruis, enz...

·      Eventueel inkopen te doen.

 

We zijn zeer gelukkig (en ervaren dit als een bijzondere genade) steeds meerdere priesters als begeleiders te  hebben :

 

Priesters die ons regelmatig vergezellen zijn o.a. :

 

E.P.  Alex Coenen,  Minderbroedersstraat, 5  3800  St. Truiden.  Tel: 011 70 57 50

E.H.  Stefaan De Brabandere, Vinkaertstraat,  8  te  8610  Kortemark.  Tel: 051 56 66 45

E.P.  Geeraard Denys,  Aalbeeksesteenweg, 13,  8500  Kortrijk.  056 21 40 83

E.H.  Paul  Hillaert,  Breestraat,  1  te  8450  Deerlijk.  Tel : 056  71 12 83

E.P.  Daniël  Loobuyck,  Kuiperstraat,  2  te  8432  Leffinge.  Tel : 059  30 05 64

E.H.  Jozef  Vanholder,  Lindenstraat,  17  te  8820  Torhout.  Tel: 050  21 23 24                                  

E.H.  Daniël  Vervaele,  Klijtmolenstraat,  5  te  8740  Egem-Pittem. Tel : 051  46 52 45

 

De priesters van de gemeenschap”Moeder van Vrede “ te Gistel vergezellen ons eveneens regelmatig :

E.Br.  Alexander Rodenbach

E.Br.  Dirk Huys