AM+

 

Even bezinnen bij de Boodschap van Maria 25.04.08

 

LIEVE KINDEREN, VANDAAG NODIG IK U UIT IN DE LIEFDE VAN GOD TE GROEIEN, ZOALS EEN BLOEM, DIE DE WARME STRALEN VAN DE LENTE VOELT.

 

Lieve Moeder, “opnieuw nodigt ge ons uit…” en we denken erbij: “Ge moogt het zeggen, want zo is het. Voortdurend hebben we die aanmoediging nodig. En niet alleen dat. We zijn ons genoeg bewust dat er heel wat mag groeien”. Wat zijn we u dankbaar!

 

We horen het in de Eucharistie, we lezen het in de Schrift: “Wij verkondigen Uw heerlijkheid… Waar wij hopen eens verzadigd te worden met Uw heerlijkheid… Terwijl wij uitzien naar Zijn komst in heerlijkheid… Hij is binnengegaan in Uw heerlijkheid… Zij verheerlijkten God en werden vervuld met vreugde….”..

Wat is die diepere betekenis van verheerlijken, heerlijkheid? Zou het niet met het wezen van God zelf te maken hebben… Zijn liefde? God beminnen… Verzadigd worden met Zijn liefde… Binnentreden in Zijn liefde… Is Jezus daarom voor ons niet “de weg van liefde”?

 

Wanneer we naar onszelf durven kijken, is het duidelijk, Moeder. Ja, er moet nog veel veranderen.

Ge zegt het wel met een mooi beeld… We zien het voor onze ogen gebeuren… hoe onder de stralen van de lente alle knoppen zich openen. Bloesems zich aan de warmte overgeven en heerlijke ruikers worden.

Met dat beeld wordt voor ons overduidelijk, hoe wij gewoon ontvankelijk moeten zijn voor de lente van Gods Woord. Jezus is altijd nieuw… We moeten ons niet afvragen welke technieken er nodig zijn. Zeker, ze kunnen ons helpen, maar ze mogen geen doel zijn. Wat wij nodig hebben is die innerlijke houding van: “Laat God doen”. Gewoon vòòr het Sacrament zitten, zoals ge ons vorige maand aanspoorde,… het daar tijdloos maken, zelfs zogezegd tijd verliezen… eenvoudig Zijn liefde over zich laten komen… en op die manier Jezus verheerlijken, Hem beminnen.

Soms staat men versteld hoe zaken plots opengaan…. situaties, die onoplosbaar leken, ineens helder worden. Men een vrede en rust ervaart… de warmte van Zijn aanwezigheid over u heengaat.

 

KINDERTJES, ZO GROEIT OOK GIJ IN DE LIEFDE VAN GOD EN DRAAGT DEZE LIEFDE NAAR ALLEN, DIE VER VAN GOD ZIJN.

 

Lieve Moeder, de ontvankelijkheid… en vóór God in alle rust tijd maken… zijn de voorwaarden om te groeien. Groeien in Zijn aanwezigheid is dan groeien in Zijn liefde. Men wordt die liefde van Hem… niet bij verrassing of plots. Het wordt een langzaam proces, omdat er zoveel aan zelfgenoegzaamheid te doorbreken is. Wanneer men eenmaal die houding volgehouden beleefd, zal men ondervinden dat God met u bezig is… Hij met u geduld heeft… En wanneer men nog fouten maakt, men (over zich) niet meer ontgoocheld wordt… maar dat men er telkens uit leert om verder in Gods liefde te groeien. Wellicht wordt men, zonder dat men het weet, een vrij mens.

Die vrijheid brengt men onbewust naar anderen over. Mensen die van deze wereld zijn en genoeg aan zichzelf hebben, worden op een of andere wijze geraakt. Misschien in hun onderbewustzijn, maar het blijft ergens hangen, want liefde is altijd aanstekelijk. De heerlijkheid van God in u zijn als warme stralen die zelfs mensen, die ver van God, van Zijn heerlijkheid of liefde leven, vroeg of laat ontvankelijk maken.

 

ZOEK DE WIL VAN GOD EN DOE GOED AAN ALLEN, DIE GOD OP UW WEG GEBRACHT HEEFT.

 

Lieve Moeder, wanneer we over de wil van God nadenken, hoeven we alleen ons Jezus voorhouden. Hij stond altijd in relatie met de Vader. Hij sprak Zijn woorden… deed de werken van de Vader. Het waren woorden van barmhartigheid en vrede… Zijn werken bestond in het dienen en voor het welzijn van de mens.

We moeten het dus niet ver zoeken. De wil van God en het goede doen is God willen verheerlijken. In elke ontmoeting God leren liefhebben, want het is een leerproces en het veronderstelt… dat wij in de relatie met Hem ook groeien.

 

WEES LICHT EN VREUGDE.

 

Lieve Moeder, gij brengt licht en geeft ons elke maand meer moed en vreugde. Ditmaal wordt het ons duidelijk, dat we uw kinderen van het Licht moeten zijn… dat het alleen mogelijk is wanneer wij God verheerlijken of liefhebben… wanneer wij allen die we ontmoeten met de heerlijkheid van God beminnen of goed doen… wij op die manier een blijde boodschap zijn… vreugde brengen!

 

DANK DAT GE AAN MIJN OPROEP GEHOOR GEGEVEN HEBT!