AM+

 

Even bezinnen bij de Boodschap van Maria 25.02.08

 

LIEVE KINDEREN, IN DEZE GENADETIJD ROEP IK U OPNIEUW OP TOT GEBED EN ONTHECHTING.

 

Lieve Moeder, misschien mogen wij erkennen hoe we ons gelukkig weten met deze periode. Natuurlijk is het niet volmaakt af en zijn er momenten dat we heel goed aanvoelen dat het beter kan of dat het ons ontsnapt…. Maar we blijven in de sfeer van genade en daarin is uw vorige boodschap zeker een steun geweest.

Toch is het voor ons, zwakke mensen die we zijn, nuttig nog eens op het gebed en de onthechting gewezen te worden.

Wil onze vasten zinvol zijn, een bekeringstijd naar de toekomst toe, kunnen we dat niet op eigen krachten… kan het alleen in relatie met de Heer. God is de enige beweegreden…. en de liefde tot Hem, hoe onvolmaakt ook, maakt ons ontvankelijk om de kleine stappen te zetten.

Wanneer we de rust in Zijn Aanwezigheid bereiken, kennen we meteen de gevoeligheden in eigen leven…. waar het antwoord op Gods liefde nog klein is. We spreken dan over broosheid…. een mooi woord om onze tekorten te kunnen aanvaarden en niet alleen om ermee te leven, maar ook in gebed deze met Zijn genade om te vormen tot liefde. 

Een weg duidelijk van onthechting…. in vele omstandigheden het loslaten van eigen tijd… bezigheid… van verlangens… van plannen… van inzichten… van zichzelf.

Een weg van vrijkomen en vrij zijn voor de anderen, want is liefde niet op de eerste plaats een keuze om anderen tot vrede tot geluk te brengen? Daarin juist groeien we en worden we gelijkenis en beeld van God.

Het zullen telkens kleine overwinningen op onszelf zijn, niet altijd zonder pijn, maar gezegend!

Lieve Moeder, ge hebt het ons voorgedaan. Gij zijt met uw Zoon, onze Heer, Zijn kruisweg van liefde gegaan. En het mag nog eens gezegd worden… het was in geloof, met vraagtekens, met angsten, machteloos en het zwaard diep in uw hart hebt ge u weggecijferd. Ge deedt het omdat ge, zoals uw Zoon, door de H. Geest bezield gedreven werdt om de wil van God te doen.

 

MOGE UW DAG MET KLEINE GEBEDEN DOORWEVEN ZIJN VOOR AL DIEGENEN, DIE DE LIEFDE VAN GOD NIET GEKEND HEBBEN.

 

Lieve Moeder, een heel goede tip om te groeien in de relatie met God. Bij het begin van de dag… bij elk werk… een ontmoeting… onderweg… bij een ontspanning…. zelfs binnen een gesprek zullen we ertoe komen om even bij God te vertoeven en Hem in onze gedachten en gevoelens aanwezig te laten.

Het is zo vlug gebeurd, een paar seconden. En wanneer het gebed dan vurig is, zullen wij ondervinden hoe heel anders de dag verloopt… dat het werk lichter valt… wij in de ontmoeting kunnen luisteren… onderweg de mensen zegenen… voor de ontspanning een gezonde keuze maken….

God is geen hinder maar vult ons met geestdrift, zachtheid en barmhartigheid… met vreugde en goedheid.

Het gebed kan en wordt vooral gedragen als wij er een apostolisch gebed van maken…. Onze bekering in de vastentijd gaat niet enkel om onszelf… het bestaat niet op de eerste plaats om een eigen vervolmakingsperiode… maar om de bekering van allen met wie we verbonden zijn. Want Jezus kwam om de vrede in alle mensen te herstellen… hen terug op de weg van Gods beeld en gelijkenis te brengen.

Daarom, lieve Moeder, verlangt ge dat onze genegenheid gaat naar hen die de liefde van God niet gekend hebben…. Zij die het in zichzelf of in andere surrogaten zoeken… die de warmte missen van de schoonheid die naar God leidt… en het offer van onthechting niet kennen of aankunnen.

Lieve Moeder, weest gij ons gebed van liefde voor hen!   

 

 

DANK DAT GE AAN MIJN OPROEP GEHOOR GEGEVEN HEBT!