AM+

Even bezinnen bij de Boodschap van Maria 25.01.08

 

LIEVE KINDEREN, MET DE VASTEN NADERT U EEN TIJD VAN GENADE.

 

Lieve Moeder, elk jaar komt het terug en telkens gaat er iets doorheen ons hart… een gevoel van bereidheid…. totaal willen geven… en dat wij zeker ons niet meteen  afvragen wat er allemaal in ons moet veranderen… dat we over onszelf neerbuigen… bijna in zak en as gaan zitten. Dat niet!

Het is een tijd waarin wij bewust worden van de liefde die we ontvangen en hoe we die liefde kunnen beantwoorden. 

Het is een tijd die ons gegeven wordt…. een genade.

 

UW HART IS ALS EEN BEWERKT LAND EN HET IS KLAAR OM DE VRUCHT TE ONTVANGEN DIE ZAL GROEIEN TOT EEN GOED.

 

Lieve Moeder, vanaf onze geboorte zijn we opgenomen in Gods liefde… en sedertdien verlangt ons hart om het evenbeeld van de Schepper te zijn… op Zijn liefde te gelijken. Dat is die bereidheid die altijd aanwezig is, zelfs wanneer we afwijken of de verkeerde kant kiezen… zal het hart onvoldaan geraken, zal die hunker zich verduidelijken in een onvrede.

Maar vooral door het doopsel liggen de deugden van geloof, hoop en liefde als vruchten te wachten om te volgroeien… tot ons welzijn…. Tot een goed. We verlangen zo naar vertrouwen…. hoop doet ons uitzien naar een toekomst… en hoe meer we kunnen geven, hoe meer we leven. Op die wijze zijn we in de Naam van God en Drie-eenheid geroepen om vruchtbaar te zijn.

 

U, KINDERTJES, ZIJT VRIJ HET GOEDE OF HET KWADE TE KIEZEN. DAAROM NODIG IK U UIT OM TE BIDDEN EN TE VASTEN.

 

Lieve Moeder, soms hebben we de indruk niet zo vrij te zijn… eerder zwak. Zo vlug geneigd tot het minder goede en dan gaat het  over onze oordelen, de gevoelens, ons eetgedrag, onbegrip…. Tezelfdertijd kennen we voldoende de oorzaak en als christen weten we dit maar al te goed. Het is een gemis aan authentiek geloof of liefde. Wie vanuit het Evangelie leeft kiest uit liefde… kiest zoals Jezus, zoals gij… en dat was een gedrevenheid door de H. Geest.

“Zolang de bruidegom bij hen is, moeten zij niet vasten… maar wanneer de bruidegom van hen ontnomen is, zullen zij vasten”… wanneer hun de liefde ontnomen is, zullen zij vasten…

Vasten heeft slechts zin om de liefde te herstellen, om los te komen van de ik-betrokkenheid…. om te groeien waarvoor wij geschapen zijn.

De betekenis van het bidden is eigenlijk hetzelfde. Kiezen voor en groeien in de relatie met God en zo met de medemensen. Hoe sterker ons gebedsleven, hoe echter onze liefde…. hoe meer we kunnen dragen en vrij worden.

 

PLANT VREUGDE EN DE VRUCHT VAN DE VREUGDE ZAL IN UW HART OPSCHIETEN VOOR UW GOED. DE ANDEREN ZULLEN HET ZIEN EN ZULLEN HET ONTVANGEN DOOR UW LEVEN.

 

Lieve Moeder, het is mogelijk dat na een zekere tijd de aandacht en ook het verlangen om vol te houden verslappen… dat het ons zwaar valt…. Zolang!

Eigenlijk is deze tijd slechts een aanzet, die ook in het verdere verloop van ons leven moet doorgetrokken worden.

Uw leven, lieve Moeder, was gebed en verloochening van uzelf, want vasten was niet uitsluitend zich in eten te beperken, maar meer blij het leven te aanvaarden als de wil van God. Uw keuze of jawoord hebt ge daarom blij gegeven zodat ge ook in moeilijke omstandigheden de liefde kon doortrekken.

Jezus is een Blijde Boodschap, omdat Hij ons langs genaden en een zinvol leven ook doorheen minder aangename omstandigheden naar de verrijzenis leidt.

Zo wordt ons optimisme voor anderen aanstekelijk en hoopvol… het zal hen bemoedigen om over te nemen wat ons zo waardevol doet leven.

 

VERZAAK AAN DE ZONDE EN KIES VOOR HET EEUWIG LEVEN.

 

Lieve moeder, de zonde is wanneer we niet meer voor het leven kiezen, Godloos een weg gaan, anderen niet meer in ons toelaten, alleen het ‘ik’ dienen en zo ongelukkig onszelf vernietigen, want daartoe zijn we niet geschapen

De andere weg is gericht naar een toekomst… een weg van dienstbaarheid, ontvankelijk zijn voor het goede, vrij om belangloos zich te geven, maar ook barmhartig de anderen tegemoet te gaan…. altijd maar bewuster van Zijn aanwezigheid…. een God-met-ons!

 

IK BEN MET U EN SPREEK VOOR U BIJ MIJN ZOON TEN BESTE.

 

Lieve Moeder, dank voor uw blijvende liefde…. gij zijt voor ons onmisbaar!

 

 

DANK DAT GE AAN MIJN OPROEP GEHOOR GEGEVEN HEBT!