AM+        

Even bezinnen bij de Boodschap van Maria 25.10.08

 

LIEVE KINDEREN, OP EEN BIJZONDERE MANIER NODIG IK U ALLEN UIT OM VOOR MIJN INTENTIES TE BIDDEN, OPDAT U, DOOR UW GEBEDEN HET PLAN VAN SATAN IN DEZE WERELD ZOUDT TEGENHOUDEN.

 

Lieve Moeder, deze uitdrukkelijke wens komt ons als heel ernstig over. Ook al zijn uw boodschappen geen alledaagse gesprekjes en raken zij telkens ons leven, moeten we deze keer uw bezorgdheid als een uitroepingsteken zien.

Uw intenties begrepen we op de eerste plaats als een bekering van onszelf… hoe wij tot vrede konden komen en met onze omgeving barmhartig konden leven.

 

Het was voortdurend zoeken….  Het leven stond vol verrassingen, waarin we vaak gepakt werden en moesten toegeven hoe broos onze voornemens zijn. 

Gelukkig hield ge vol met de maandelijkse boodschappen… werden we zachtjes geleid… en vermoeden we dat er een verandering in ons denken en houding plaatsgreep, ook al zagen we dat bij onszelf niet zo onmiddellijk.

 

We werden gevoelig voor het onrecht en het kwaad dat zich in de wereld als grijparmen overal uitstrekte. De economie trachtte men door oorlog voor eigen profijt te beheersen… maar het had een verkeerd effect… Het terrorisme begroef stilaan deze macht en angstig, weerloos zagen we hoe het kapitalisme doorbroken werd en men zich verzamelde om de corruptie in te dijken… Wapenwedloop kreeg door  nucleaire-installaties een andere vorm van bedreiging.  

Ondertussen werden we bijna gevoelloos voor de magere lichaampjes uit het zwarte Afrika… de beelden van Zuid-Amerika bekeken we als toeristen.

In onze eigen streken hoort de tijd van  ongesloten deuren reeds lang in het archief. Alarmsystemen en vele beveiligingen zijn dikwijls nutteloos en vlug voorbijgestreefd… Pc’s worden gekraakt…. zodat men zelfs het privéleven nauwelijks kan beschermen.  Wetten en het blauw op straat geven een schijn van zich veilig kunnen voelen. 

 

Het plan van Satan bestaat duidelijk in de menselijke verhoudingen vernietiging te brengen… en dit door alles, en op wereldvlak, te laten bepalen door macht, bezit en seks.

 

Lieve Moeder, we staan machteloos… uit eigen kracht zijn we niets… Alleen ons vertrouwen in God en de zekerheid die we hebben: “Hij is veel sterker”, kan ons weerom bewuster maken om ons aan Zijn relatie toe te vertrouwen. Bidden voor uw intenties is daarom bidden om vrede in de wereld…. Opdat God alles in allen mogen zijn.

 

DEZE WERELD, DIE ELKE DAG VERDER VAN GOD IS, ZICH IN DE PLAATS VAN GOD STELT EN ALLES VERNIETIGT WAT SCHOON EN GOED IS IN DE ZIEL VAN IEDER VAN U.

 

Lieve Moeder, zoals we reeds konden constateren dat in onze wereld alles door macht, bezit en seks wordt beheerst, is God daarin alleen met zijn barmhartigheid aanwezig.

De Heer wacht met een eindeloos geduld… Nog een derde maal en meer zal Hij ons de kans geven om goede vruchten uit een goed en mooi hart te laten voortkomen. Hij kent geen bijl om ons om te hakken….

We zien een God die lijdt…. en wacht om terug Zijn plaats in te nemen…. de plaats van de Liefde… De Liefde die verzamelt en niet de meerdere wil zijn, maar dient… De Liefde die niet wil hebben, maar geeft om de andere gelukkig te maken en niets voor zichzelf wil houden. De Liefde die met eerbied nadert… tederheid kent en met respect aan de andere de vrijheid geeft….

 

Lieve Moeder, onze wereld is leeg, omdat God er niet mag zijn…Onze wereld is hard omdat het profijt en eigenbelang de eerste plaats heeft. Onze wereld is op een verkeerd spoor omdat alles alleen naar zichzelf gekeerd is.

Lieve Moeder, onze wereld wordt terug heerlijk, wanneer God… wanneer Zijn liefde in ons mag zijn met al wat schoon en goed is in de ziel van ieder van ons…

 

DAAROM, KINDERTJES, WAPENT U MET GEBED EN VASTEN OM ER VAN BEWUST TE ZIJN HOEVEEL GOD VAN U HOUDT EN VOLBRENGT GODS WIL.

 

Lieve Moeder, ge smeekt er als het ware om…. De enige bescherming tegen de vernietiging en die aan het verdere verdringen van God uit ons leven ook kan tegenhouden, is de binding met God versterken en het loskomen van onszelf.

Het enige motief dat we hebben, is het besef van Gods liefde voor ons en het weten hoe Zijn wil alleen ons geluk voor ogen heeft.

Wij zijn Zijn kinderen… om door het leven ‘Zijn liefde’ te ontvangen en zoals Hij ‘deze liefde’ aan elkaar te geven.

Zonder gebed en vasten zullen we in het verhaal van onmacht en lijden blijven steken. Daarom eenvoudig naar u, Moeder, luisteren en vooral aan Zijn overgrote liefde bewust aanwezig weten.

 

DAN DAT GE AAN MIJN OPROEP GEHOOR GEGEVEN HEBT.