Medjugorje, boodschap van 25 december 2016

 

ôLieve kinderen. Met grote vreugde breng ik mijn Zoon Jezus vandaag bij u opdat Hij u Zijn vrede zou geven. Opent uw harten, kindertjes, en wees blij Hem te kunnen ontvangen. De Hemel is met u en strijdt voor de vrede in uw harten, in uw families en in de wereld. En gij, kindertjes, help door uw gebed dat het zo zou mogen zijn. Ik zegen u met mijn Zoon Jezus en roep u op om de hoop niet te verliezen. Mogen uw blik en uw hart steeds gericht zijn naar de Hemel en naar de eeuwigheid. Zo zult ge open staan voor God en Zijn plannen. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."