Medjugorje,  boodschap van 25 januari 2016

 

“Lieve kinderen. Ook vandaag roep ik u allen op tot het gebed. Ge kunt niet leven zonder gebed, want het gebed is een ketting, die u dichter bij God brengt. Daarom, kindertjes, in nederigheid van hart, kom terug naar God en zijn geboden, om van ganser harte te kunnen zeggen :  Zoals het is in de Hemel, zo moge het ook op aarde zijn. Kindertjes, ge zijt vrij om in vrijheid voor God of tegen Hem te kiezen. Zie waar Satan u naar de zonde en de slavernij wil trekken. Daarom, kindertjes, kom terug naar mijn hart opdat ik u zou kunnen leiden naar mijn Zoon Jezus, die de Weg is, de Waarheid en het Leven. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."