Medjugorje,á boodschap van 25 maart 2016

 

ôLieve kinderen. Vandaag breng ik u mijn liefde. God liet me toe u te beminnen, en uit liefde, u op te roepen tot bekering. Gij, kindertjes, zijt arm aan liefde en hebt nog steeds niet begrepen dat mijn Zoon Jezus, uit liefde, zijn leven gaf om u te redden en u eeuwig leven te geven. Daarom, bid, kindertjes, bid opdat ge in het gebed Gods liefde zoudt verstaan. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."