Medjugorje, boodschap van 25 oktober 2016

 

ôLieve kinderen. Vandaag roep ik u op : bidt voor de vrede. Laat de zelfzucht en beleef de boodschappen, die ik u geef. Zonder hen kunt ge uw leven niet veranderen. Door het gebed te beleven zult ge vrede hebben. Door te leven in vrede, zult ge de nood voelen om te getuigen, omdat ge God zult ontdekken, Die ge nu als ver weg ervaart. Daarom, kindertjes, bidt, bidt, bidt en laat God toe binnen te komen in uw hart. Keer terug naar het vasten en de biecht om het kwade in u en rondom u te kunnen overwinnen. Ik ben met u en bemin u allen met mijn moederlijke liefde. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."