Medjugorje, boodschap van 25 september 2016

 

“Lieve kinderen. Ik roep u vandaag op tot gebed.  Moge het gebed voor u leven zijn. Alleen zo zal uw hart vervuld worden met vrede en vreugde, God zal dicht bij u zijn en ge zult Hem in uw hart voelen als een vriend. Ge zult met Hem spreken als met iemand die ge kent en, kindertjes, ge zult de nood voelen om te getuigen omdat Jezus in uw hart zal zijn en gij verenigd in Hem. Ik ben met u en bemin u allen met mijn moederlijke liefde.Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."