MEDJUGORJE

Geschiedenis en betekenis van de verschijningen.

 

Bronnen :

Sr. Emmanuel :  A  Medjugorje : une mère pour guerir du vide.

René Laurentin : La vierge, apparaît-Elle à Medjugorje.

 

Medjugorje is een uniek feit in de geschiedenis van de Kerk !

 

DE FEITEN

 

Geschiedenis

 

Voor 1981 : 

- Een klein gehuchtje in Bosnië-Herzegovina, ongeveer 1 uur van de zee, tussen Mostar en Dubrovnik

- Uiterst arm, leeft van tabak, een slecht betaalde en vuile job wijnteelt, en enkele dieren per familie.

- De mannen werken in Duitsland, in het dorp meestal vrouwen en kinderen.

- Reeds 40 jaar onder Communistisch bewind, voortdurend onder controle van de “milicija”.

 

24 juni 1981 :

Begin van de grote vakantie. Twee meisjes, Ivanka Ivankoviċ (15) en Mirjana Dragiceviċ (16), vinden mekaar terug bij het begin van de vakantie en besluiten een wandeling te maken. Plots zien ze aan de rand van de weg een licht, en iemand in dat licht … Ze zijn verstijfd en kijken, kijken … Wat ze zien is             onbeschrijfelijk mooi : een jonge vrouw met “iets” op haar arm, iets dat voortdurend haar aandacht gaande houdt, dat beweegt … een pasgeboren kindje ! Ze krijgen schrik en lopen weg, gaan bij een vriendinnetje

 

Vicka Ivankoviċ (17), die echter juist terug is van school na een herexamen en wat slaapt. Ze laten haar een bericht achter om hen te komen vervoegen. Vicka (17) komt onderweg nog enkele anderen tegen: Ivan Ivankoviċ (20) en Ivan Dragiceviċ (16). Ze gaan met haar mee en samen met een meisje uit de buurt Milka Pavloviċ (13) keren ze met zessen op hun stappen terug …

            De mooie vrouw is daar nog steeds … Ze durven niets te zeggen, krijgen schrik en lopen terug naar het dorp.

 

            De kinderen zijn zo eenvoudig. Nog nooit zijn ze uit hun land weg geweest. Opgevoed in een   atheïstische omgeving  hebben ze nog nooit over verschijningen gehoord:  Lourdes, Fatima,   kennen ze niet.

 

’s Anderendaags, 25 juni rond 18.15 u. voelen ze de drang om terug naar dezelfde plaats te gaan.         Ze nemen twee volwassenen mee als getuigen. Ivan Dragiceviċ is er nu niet bij en ook Milka mag   van haar moeder niet mee. Haar zus Marija Pavloviċ mag wel mee en ook het neefje van Vicka,            een wees van 10 jaar : Jakov Čolo.

 

Zo zijn ze nu met zes :


            Ivanka Ivankoviċ (15 jaar)

            Mirjana Dragiceviċ (16 jaar)

            Vicka Ivankoviċ (17 jaar)

            Ivan Dragiceviċ (16 jaar)

            Marija Pavloviċ (16 jaar)

            Jakov Čolo (10 jaar)


 

Deze keer is de verschijning een eindje hoger op de heuvel, maar de kinderen vliegen als het ware de berg op. Vanuit verschillende plaatsen komen ze echter op één bepaalde plaats toe … Wat onmogelijk zou zijn moesten ze niet eenzelfde richtpunt hebben.

 

Deze keer hebben ze een eenvoudig gesprek met de verschijning : “Waarom zijt ge gekomen ?”  “Omdat ik hier geloof gevonden heb“

 

De derde dag, vrijdag, 26 juni verschijnt er tot driemaal toe aan de horizon een licht dat de verschijning aankondigt en dat door alle mensen kon gezien worden. Van alle dorpen uit de omtrek komen er reeds een  massa mensen … 2 tot 3000 !

Op aanraden van haar grootmoeder besprenkelt Vicka de Verschijning met wijwater. O.L.Vrouw glimlacht … Ze beginnen samen het rozenhoedje te bidden. Ivanka, wiens moeder twee maanden eerder gestorven was, vraagt O.L.Vrouw waar haar mama is. “Ze is bij mij …” En dan “Wie zijt ge ?”  “Ik ben de gelukzalige Maagd Maria” Aan het eind :”Vrede, vrede, vrede, verzoen u !” “Ga in de vrede van God”.  - (Dag op dag 10 jaar later - 25 juni 1991- brak de burgeroorlog uit !) 

Sindsdien verschijnt O.L.Vrouw elke dag, tot op heden …

 

 De verschijning

 

Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt O.L.Vrouw zo lang, aan meerdere kinderen, elke dag, zonder onderbreking !

 

De kinderen zien haar als een normale persoon, op een paar meter afstand. Ze kunnen haar aanraken, de hand geven, haar omhelzen … Ze heeft blauwe ogen, donker haar dat lichtjes te zien is onder haar witte sluier, draagt een grijs-blauw kleed en heeft rond haar hoofd een kroon van 12 sterren. ( = Beeld van de Apokalyps.)  Ze is majestueus als een koningin en straalt een onuitsprekelijke liefde uit.

 

O.L.Vrouw spreekt van in het begin met de kinderen, geeft en boodschappen, leert hen allerhande dingen :

Hoe zich te gedragen in de H.Mis, hoe te bidden met het hart, te vasten, te biechten, te leven in familie, met mekaar om te gaan, maar vooral : Hoe God de 1ste plaats te geven in hun leven !

 

Van in het begin spreekt ze over haar plan …
HET  PLAN VAN O.L.VROUW

Van in het begin zegt de H.Maagd dat ze een plan heeft, waarvoor ze naar Medjugorje komt.  Dit plan kan ze echter niet alleen verwezenlijken, ze heeft de hulp nodig van   - de zieners, maar ook van -  ieder van ons … Ieder is belangrijk voor haar plan !

Dit plan is de ganse wereld verzoenen, bekeren !

O.L.Vrouw is een moeder. De wereld, alle mensen, zijn haar kinderen. En we weten in welke toestand de wereld op vandaag is en hoeveel mensen er geestelijk op de dool zijn … Maria wil hen allen redden.  Daarom begon ze een Medjugorje een school: “Een school van heiligheid”  … voor al haar kinderen !

 

Veel mensen hebben schrik, afkeer van het woord “Heiligheid”, omdat ze er een totaal vervormd beeld van hebben ! Ze menen dat “Heiligheid” :

- Enkel bereikbaar is voor buitengewone, abnormale mensen, die daarvoor geboren zijn.

- Veel lijden, beproevingen en drama’s vraagt en veel onthechting … dus alléén voor heel             

   moedigen !

- Een uiting is van hoogmoed … Laat ons nederig blijven …

 

Dit alles doet ons afkeer hebben van “heiligheid” en O.L.Vrouw komt ons genezen van deze leugen, die ons wordt ingefluisterd, niet alléén aan ongelovigen, maar ook aan de christenen, door de “Vader van de Leugen”.

           

Zoals God heeft hij immers ook een plan voor ons leven : Hij wil ons doen verloren gaan, vernietigen …

Hij heeft een afschuw van “heiligheid” en wil ons dus doen geloven dat dit niets voor ons is, en hij geeft ons hiervoor de zeer rationele redenen die we genoemd hebben  …

 

Mirjana studeerde destijds in Sarajevo en op en dag, rond het uur dat zij O.L.Vrouw verwachtte, kwam er een mooie, voorname jongeman bij haar aankloppen. Hij was zeer geïnteresseerd en wilde haar eens horen vertellen over wat ze beleefde. Na een eind zei hij: “Als ik dat zo allemaal hoor, Mirjana, dan lijkt het me of ge gaat geen zeer gelukkig leven tegemoet, als ge alles doet wat Gospa van u vraagt … Ik denk dat ge beter met mij zoudt meegaan, ik kan u alles geven wat ge graag hebt en ge zult een aangenaam leven hebben ! …” Maar Mirjana, die dagelijks de liefde en de goedheid van O.L.Vrouw mocht ervaren, kwam in opstand bij het minste negatieve dat omtrent de H.Maagd gezegd werd en antwoordde prompt en kordaat : “Nee”. Daarop slaakte de jongeman een ijselijke kreet en verdween … Aanstonds verscheen haar dan O.L.Vrouw zelf en zei: “Mirjana, dat was de Duivel, ik heb toegelaten dat hij bij u kwam opdat ge zoudt geloven dat hij werkelijk bestaat …, Hij wil u vernietigen.”. Mirjana had begrepen dat haar roeping de heiligheid is. Satan wilde haar hiervoor schrik inboezemen door haar – en ook ons !- de doen geloven dat ze dan ongelukkig zou worden . Dit is het tegenovergestelde van de waarheid ! Immers, O.L.Vrouw legt ons uit wat “heiligheid” in feite is, het is niet wat wij er van denken !

 

Heiligheid is de volheid van de liefde in het hart dragen.

Dat is in feite de diepste, eigenste, intiemste, sterkste wens van elk mensenhart  : liefde hebben in het  hart  : liefde geven, liefde ontvangen !

Het bewijs is dat we ziek worden als we dat niet hebben !

Heilig zijn is dat …. Maar tot het uiterste !

 

            “Lieve kinderen, als ik zolang bij u kom, dan is het omdat ik uw moeder ben, omdat ik u bemin.             Daarom, kindertjes, wil ik ieder van u leiden naar de totale heiligheid”

 

Dat is absolute taal !   Ieder van ons : dus geen uitzonderingen !

                                   De volledige, dus geen halve heiligheid !

 

Dat is onze diepste, meest werkelijke roeping !

En diep in ons  hart  weten we dat zeer goed, want als we God niet hebben in ons  hart , als we de liefde niet hebben in ons  hart , dan gaan we op zoek …  zoeken we steeds verder … op plaatsen waar we dit zeker niet zullen vinden … geld, macht, enz …

Dit is het geval voor zoveel jongeren in onze tijd, die het juiste adres niet hebben waar God te vinden is ;

            Omdat niemand hen nog over God spreekt,

            Omdat niemand hen zegt :

                        - Waarvoor ze geschapen zijn

                        - Dat ze bemind zijn, dat ze een Vader hebben, een Moeder …

                        - Dat het leven zin heeft

                        - Dat er een Hemel is en dat deze reeds op aarde kan beginnen …

 

En omdat het diep in ons  hart  geschreven is en het heimwee er naar sterker dan onszelf en omdat we dus heel diep voelen : dat we gemaakt zijn voor de Hemel, dat we geschapen zijn voor de Liefde.

 

Zoeken we onvermoeid en bestendig naar Liefde, naar Licht :

Er is echter maar 1 goed adres om de liefde, het licht …de Hemel te hebben :    Dat is het  hart  van God !

 

       “Lieve kinderen. Ik ben uw moeder, ik bemin u en wil u dichter brengen bij het Hart van God en       ik wil ieder van u leiden naar de totale heiligheid.”

 

Maria is onze moeder en wil ons haar mooiste geschenk geven. Ze smeekt ons dit te willen aanvaarden en we zullen leven !

 

       “Lieve kinderen, zonder de heiligheid kunt ge niet leven …”

 

Want heiligheid = de volheid van de liefde, en zonder liefde kan geen mens leven !  Daarom stichtte ze in Medjugorje een: 

 

SCHOOL VAN HEILIGHEID

 

O.L.Vrouw, als goede, praktische, Joodse moeder komt ons leren, onderwijzen hoe we zover kunnen geraken …

Op een dag vroeg Zr. Emmanuel aan Mirjana : “Mirjana, gij beschrijft ons steeds hoe O.L.Vrouw er uit ziet, maar vertel eens, hoe bestaat ze, hoe is ze, hoe is haar karakter ?”

Het antwoord was :

“Gospa is zeer zacht. Ze heeft een zachtheid, die op aarde niet             bestaat, maar anderzijds : is Ze een sterke, besliste  vrouw.”

 

Dit is perfect verenigbaar ! Als men immers “ja” gezegd heeft aan de liefde moet men ook “neen” zeggen tegen alles wat dit “ja” in de weg staat !

 

Het belangrijkste, dat ze ons komt leren, is : Steeds die liefde op de eerste plaats te zetten !

 

De liefde is niet zozeer een kwestie van “gevoel” maar vooral een kwestie van “wil”, van “beslissing”.

Er is geen enkel begrip dat in onze perverse wereld zo verminkt is als “de liefde”.  Het wordt enkel herleid tot een pure gevoelskwestie, zelfs tot pure lichamelijkheid … O.L.Vrouw bedoelt de echte “liefde” waartoe we kunnen en moeten “besluiten” :

 

       “Lieve kinderen, moge vandaag de dag zijn waarop ge beslist te beminnen

       Beslis vandaag voor God!”

 

En deze echte “liefde” zou al ons handelen moeten bezielen :

 

       “Lieve kinderen, moge de liefde altijd uw enige drijfveer zijn !”

 

O.L.Vrouw zelf heeft nooit anders gehandeld dan uit liefde, voor de liefde. Ze geeft ons dus het voorbeeld … nooit gebruikte ze een ander middel dan de liefde.

Als wij dan iets willen doen, zelfs al is het op zichzelf goed, maar het is niet doordrongen van liefde of het is ergens tegen de liefde, dan zouden we het beter niet doen …

 

       “Lieve kinderen, keert  door de liefde alles ten goede wat de satan wil vernietigen …”

 

Het kwaad in ons hart, in onze omgeving – familie, parochie, gemeenschap – heeft niet zoveel belang als we voor de liefde gekozen hebben. Niets houdt O.L.Vrouw tegen en ze wil dat we haar voorbeeld volgen. Ze blijft steeds in vrede tegenover gelijk welke toestand, hoe dramatisch ook.

Ze heeft een plan van vrede voor elke toestand, voor elke situatie. Bvb. voor families die volledig overhoop liggen … We moeten het haar vragen in gebed. Door gebed heeft Ze al ontelbare “onoplosbare” situaties opgelost.

 

Middelen die O.L.Vrouw ons geeft om de liefde te krijgen in ons  hart

 

In deze “school van heiligheid” zijn er 5 middelen die O.L.Vrouw ons geeft :

1)   Het gebed

2)   Het vasten

3)   De Bijbel

4)   De Biecht

5)   De Eucharistie

 

1.      Het gebed

De liefde is dus ons einddoel en het 1ste middel om er toe te komen is het gebed, en wel het “gebed met het  hart ”.

 

       “Lieve kinderen, in het gebed deelt God zich aan u mee.”

 

Een mooi beeld hiervoor is de “druppelirrigatie”. Als men in de woestijn planten wil kweken dan is het zeer belangrijk dat men  bij middel van leidingen regelmatig, druppel voor druppel, water geeft aan de voet van de planten. Dat is ook zo voor ons hart. Zoals O.L.Vrouw  ons steeds zegt langs Vicka is het nodig elke dag onze ziel te voeden met wat gebed.  Als we dat niet doen zal onze ziel verdorren, zoals een bloem die niet dagelijks wat water krijgt …

 

       “Lieve kinderen, zonder gebed zijt ge als een plant die geen water krijgt. Bidt met het  hart  !”

 

Als we eerlijk zijn weten we zeer goed wat het betekent te “bidden met het   hart  ! We moeten maar denken aan een feestmaal waar we naartoe gaan tegen onze zin, of waar er ruzie is.

Bidden met het hart  = een gesprek tussen tweeën met God.  Ook God wil ook tot ons spreken.

In het gebed wil God ons hart  naar Hem toetrekken, wil Hij de leegte in ons hart  genezen met zijn Liefde … Als we regelmatig bidden is het zoals met de “druppelirrigatie” in de woestijn. Dag na dag vult God ons arm, leeg  hart  en wil het “vol van genade” maken … zoals ook O.L.Vrouw vol van genade is.

Bidden is dus de meest goddelijke daad die we kunnen stellen !

 

Praktisch vraagt O.L.Vrouw ons elke dag de Rozenkrans “met het  hart ”.

Dit laat toe het leven van Jezus en Maria te “beschouwen”.

 

Het gebed is :

1)      Een machtig middel om problemen op te lossen:

       Tijdens de oorlog , bij een verschijning tijdens de gebedsavond van Ivan :

 

                   “Mijn liefsten hoe gemakkelijk zou ik deze oorlog kunnen doen ophouden als ik meer        mensen vond die bidden, zoals gij nu doet !”

 

                   “Lieve kinderen, zonder u kan ik de wereld niet helpen, ik heb uw gebed nodig …”

 

2)      Een buitengewoon wapen tegen de satan.

       Als we dus in een situatie zijn, waar satan duidelijk meester is, in ons leven, in onze familie, enz.,          hebben we het wapen in handen, samen met :

 

2.      Het vasten.

… eveneens met het hart  !

Herinneren we ons in het Evangelie : “…deze soort kan maar uitgedreven worden met gebed én vasten!”

O.L.Vrouw vraagt in het bijzonder vasten op water en brood op woensdag en vrijdag …

 

3.      De Bijbel.

O.L.Vrouw vraagt ons elke dag wat te lezen in de H.Schrift, enkele zinnen, en deze dan te beleven in de loop van de dag.  Dit  is ook een zeer grote bron van genezing ! Elke dag  worden we immers overspoeld door alles wat de “media” over ons laten stromen … al de “leugens” van de”wereld”. De “wereld” is niet door God geïnspireerd, maar door de “Vader van de leugen” : TV, radio, kranten, enz… Heel dikwijls krijgen we in de H.Schrift juist dat antwoord dat we op een bepaald moment nodig hebben …

 

 

4.      De biecht.

O.L.Vrouw vraagt ons minstens 1 x per maand te biechten.

Met de Eucharistie is de Biecht het sacrament van inwendige  (en soms ook) lichamelijke genezing !

Wij zijn allemaal “gekwetste mensen”, gekwetst door de zonde. De erfzonde die alle mensen treft, maar ook door de zonden van anderen tegenover ons en vooral door onze eigen zonden …

Zonde brengt steeds innerlijke kwetsuren teweeg en deze zijn heel dikwijls de oorzaak van allerhande psychische (depressies, angsten, neurosen, enz…) en soms ook lichamelijke kwalen !  De psychiatrie en  de geneeskunde kunnen trachten deze ziekten te genezen, maar heel dikwijls gaat het niet verder dan het bestrijden van symptomen, het toedekken van de problemen …

Geen enkele  psychiater, geen enkele dokter, kan ons immers zeggen: “Mijn kind, ik vergeef u uw zonden …” Alléén de priester kan dit als vertegenwoordiger van Jezus zelf… Alléén de Heer kent ons door en door en kent de oorzaken van onze kwetsuren … Hij alléén kan ons genezen !

Echte genezing gebeurt maar als de oorzaak wordt weggenomen. Jezus heeft dit zeer goed in het licht gesteld bij de genezing van de lamme, Hij is begonnen met hem zijn zonden te vergeven !

 

       “Lieve kinderen, als ge minstens 1 x per maand gaat biechten dan zullen grote delen van de    westerse Kerk zich bekeren !”

 

Zoveel priesters zijn ontmoedigd, zijn de zin van hun leven verloren. In de Biecht zijn ze getuigen van zovele wonderlijke genezingen, dank zij hun priesterschap, dat maar mogelijk geworden is door hun “ja” op de roeping van de Heer en dat hen dikwijls zeer veel offers vraagt.

Als ze dan nooit eens de voldoening kennen de vruchten van hun offer te zien: al die mensen die genezen onder hun handen, kan het niet anders of ze zijn ontmoedigd. Jonge mensen met roeping, die zulke priester ontmoeten zullen niet geneigd zijn om op hun roeping in te gaan !

Medjugorje is van in het begin de biechtstoel van de Kerk. We zijn er zelf al jaren getuigen van dat de mensen er massaal “bevrijd” worden en terug die inwendige vreugde en dat inwendig geluk ervaren, die men enkel kan krijgen als men God terug in zijn  hart  draagt …

Getuigen daarvan zijn ook de vele mensen die, al dan niet bij de biecht, de “gave van de tranen” krijgen, het uitwendig teken van inwendige bevrijding !

 

5.      De H. Eucharistie

O.L.Vrouw vraagt ons de H.Mis in het middelpunt van ons leven te zetten.

We weten allemaal wat het betekent : iemand in het middelpunt zetten … We zijn allemaal al eens verliefd geweest ! Op die dag worden we spitsvondig om de andere te kunnen ontmoeten, geschenken te brengen … Dat is het vernuft van de liefde !

Zo moeten we ook de levende Jezus in het centrum van ons leven plaatsen. Als het enigszins mogelijk is de H.Mis programmeren in onze dag.

Als O.L.Vrouw het ons vraagt weet ze waarom en wil ons hierin helpen.

 

       “Lieve kinderen, het grootste voorrecht dat tijdens zijn leven aan de mens gegeven is,

        is de H.Mis !”

 

De H.Mis is de mooiste liefdesdaad die men voor iemand kan verrichten, zowel voor de levenden als de overledenen (vagevuur). Gelijk welke andere daad van liefde kan hiermee niet wedijveren, want daar komt Jezus zelf om tot de Vader te bidden. Wij krijgen de gelegenheid ons met Hem te verenigen in dat gebed.

Hij offert zichzelf, maar ook ons aan de Vader ! O.L.Vrouw zegt dat we de H.Mis door niets kunnen vervangen, ook niet door een daad van naastenliefde ! :

       “Neen, lieve kinderen, ga eerst naar de Mis en dan zult ge de kracht ontvangen van de H.Geest          om liefde te hebben in uw hart en die liefde te geven.”

 

Eens zei ze al wenend :

       “Moest ge beseffen welke gaven en genaden ge krijgt tijdens de Mis dan zoudt ge er u minstens          een uur op voorbereiden …”

 

Ze bedoelt natuurlijk niet 1 uur op de knieën, maar ons voor te bereiden en te verlangen met heel ons  hart  naar die ontmoeting met Hem, die het middelpunt is van ons leven : “Straks ontmoet ik mijn Jezus, mijn Heer, Hij zal komen in mijn  hart , het diepste van mijn wezen. Hij zal daar leven. Hij is het dan ook die dit of dat zal beslissen …”

       “In het gebed zult ge Gods  wil kennen…”

 

SLOT – DE LIEFDE VAN MARIA

 

In Medjugorje komt onze Moeder ons ter hulp, ieder van ons …

Ze komt ons het “leven” tonen, het “leven” brengen, Ze is immers de Moeder van het Leven. Het is door de Liefde dat Ze ons het leven geeft …We kunnen ons niet voorstellen hoe groot haar liefde is voor ieder van ons!

 

       “Lieve kinderen, ik bemin u mateloos, ik bemin u oneindig veel …”

 

       “Lieve kinderen, ik bemin ieder van u zoals ik mijn Zoon Jezus bemin …”

 

 

 

Dr. Guy Claes 29.08.2005