Wanneer je weer naar huis gaat

pater Barbaric Slavko - 'Bidt met je hart'

 

Beste bedevaarder, godzoeker ! Wanneer je in Medjugorje komt, ben je geroepen om in de kerk te bidden, de mis te vieren, te biechten, Jezus in het Heilig Sacrament des Altaars te aanbidden en te bidden op de Kruisberg, de berg die ons aan het lijden en de dood van Christus maar ook aan ons eigen lijden en ons eigen kruis herinnert, en ook te bidden op de Verschijningsberg. Ik geloof dat je dit gedaan hebt, dat je je geloof, je liefde en je hoop vernieuwd hebt en je je overtuigd hebt dat God nabij is. Dat is immers de reden van je komst

 

En inderdaad, God is hier dicht bij iedereen, die Hem zoekt. Hij laat zich gewaarworden, men kan Hem leren liefhebben. Hij geeft de kracht om ons aan Hem over te geven. God heeft hier middels de Koningin van de Vrede een bron van vrede aangeboord.

 

Ik weet zeker dat je nu een vraag op de lippen hebt, waar vele bedevaarders moeite mee hebben: Hier is het mooi ! Hier is het gemakkelijk ! Iedereen bidt, iedereen zoekt God. Maar thuis ? Wat kan ik daar doen opdat mijn vrede toeneemt, mijn liefde zich ontwikkelt, vertrouwen het wantrouwen overwint, de geest van verzoening sterker is dan de onverzoenlijkheid ?! Die vraag is van doorslaggevend belang.

 

Mejugorje is net als Tabor voor de leerlingen: nl. om zich te overtuigen dat het mogelijk is de liefde en de heerlijkheid van God te beleven, méér, dan moet men weer naar huis, terug naar het eigen Jeruzalem, het eigen leven van alledag, het werk, de studie, tussen mensen die niet dezelfde overtuiging hebben.

 

Ja, men moet weer naar huis !

 

In Medjugorje heb je lang, heel lang in de kerk gebeden. Het viel je niet zwaar om, weer of geen weer, naar de Kruisberg te gaan? Je vond ook tijd voor de Verschijningsberg. En je had het goed !

 

Vergeet nu Medjugorje als parochiegemeenschap, keer naar huis terug en draag de plaatsen en belevenissen uit Medjugorje met je mee !

 

Ik weet één ding: thuis heb je je eigen Calvarieberg, je eigen kruis en je eigen leed. Dat had je thuis gelaten. En het wacht op je. Maar, wees niet bang ! De Kruisberg van Medjugorje is echt niet gemakkelijker dan die bij je thuis. Zij werd echter voor velen begrijpelijk en begaanbaar, sinds de naar Gods wil lagere berg, de Verschijningsberg, middels Maria de plaats van intensieve ontmoetingen met God was geworden. Daarom, hoewel jouw Kruisberg thuis op jou staat te wachten en dikwijls opgebouwd is uit leed en tegenslag, waar je zelf geen schuld aan hebt of niet verantwoordelijk voor bent, bouw daarom er naast meteen een kleinere berg, een Verschijningsberg, je eigen Tabor !

 

Dan zal ook de Kruisberg een nieuwe kleur krijgen, een nieuwe vrede en een nieuwe hoop zullen hem onyhullen. Bouw in een hoekje van je woning of huis een Verschijningsberg op ! Plaats daar een bescheiden kruisbeeld, een kaars, de Heilige Schrift, een rozenkrans en een knielbankje. Hier zul je ook je eigen Kruisberg, je eigen vergankelijkheid en neergang beseffen. Naast de Verschijningsberg wordt de Kruisberg een plaats van verrijzenis want geen enkele Kruisberg is bedoeld om je te vernietigen maar om je te helpen tot verlossing te komen.

 

Onthoud dit goed ! Onze Lieve Vrouw heeft Christus' woorden ernstig opgevat. Zij gaat ook met je naar jouw Kruisberg, naar jouw Calvarieberg, zoals zij ook in haar Kerstboodschap van 1986 heeft gezegd:

 

"Lieve kinderen ! Ik dank ook vandaag de Heer voor al wat Hij voor mij doet. In het bijzonder voor deze gusnt dat ik ook heden bij jullie mag zijn. Lieve kinderen, dit zijn dagen waarin de Vader aan allen, die hun hart openen, bijzondere genaden schenkt. Ik zegen jullie en wens dat jullie, lieve kinderen, de genaden ervaren en alles ter beschikking stellen van God, opdat Hij middels jullie verheerlijkt wordt. Mijn hart begeleidt zorgzaam jullie schreden. Dank jullie dat je aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." (25 december 1986)

 

Die boodschap geldt niet alleen voor hen die in Medjugorje zijn of alleen voor de zieners.   Zij is ook tot mij en tot jou gericht.

 

Ga naar huis, gezegend door de in alle eeuwigheid Gezegende ! En bouw een altaar waar je iedere dag je kruis en je smarten, je verdriet en je tegenspoed, je hoop en je blijdschap, je liefde en je geloof zult gaan opdragen. Zo zul je ook je eigen kerk, en je eigen Kruisberg, en je eigen Verschijningsberg hebben. Zo zal God bij je zijn en zal Maria zorgzaam je schreden begeleiden.

 

Ga heen in vrede ! Breng vrede en zegen !