Hou van Mij zoals je bent.


Ik ken je miserie, de strijd en de beproevingen van je ziel, de zwakheid en de kwalen van je lichaam. Ik ken je wankelmoedigheid, je zonden, je onmacht. Toch zeg Ik je : Geef Mij je hart, hou van Mij zoals je bent ...

 

Hou van Mij, zoals je bent. Ieder ogenblik, wat ook je innerlijke gesteltenis is. Of je je vurig voelt of dor. Of je trouw bent of ontrouw was.

 

Hou van Mij zoals je bent. Ik verlang naar de liefde van je onvolkomen hart. Als je wacht om Mij te beminnen tot je volmaakt bent, dan zal je nooit van Mij houden ...

 

Laat Mij van je houden, mijn kind.. Ik wil je hart. Ik zal het wel vormen, maar ondertussen hou Ik van je zoals je bent. Ik verlang dat jij hetzelfde doet. Ik zou graag, vanuit de diepte van je miserie, liefde zien opstijgen. Ik hou van je tot in je zwakheid. Ik ben gevoelig voor de liefde van een arme mens. Ik wil dat je, ook vanuit je nood, voortdurend tot Mij roept: Heer, ik bemin U. Voor Mij telt heel veel het lied van je hart.

 

Wat zou Ik nood hebben aan je wetenschap en je talenten? Het zijn je deugden niet die Ik je vraag. Je bent zo zwak dat, als Ik je deugden schonk, je eigenliefde er zich vlug in zou mengen. Maak je daar dus niet ongerust over.

 

Ik had je tot grote dingen kunnen voorbestemmen, maar nee, je zal een nutteloze dienaar zijn ...Zelfs het weinige dat je bezit zal Ik je ontnemen want Ik heb je geschapen om te beminnen. Bemin ! De liefde zal je al het andere laten doen, zonder dat je er aan denkt. Wil alleen maar het n - moment met liefde vullen.

 

Vandaag sta Ik voor de deur van je hart. Als een bedelaar. Ik, de Heer der heren. Ik klop en Ik wacht. Doe spoedig voor Mij open. Zeg niet dat je te arm bent. Als je je armoede helemaal kende zou je sterven van verdriet. Het enige dat Mijn Hart kan kwetsen is dat Ik je zou zien twijfelen en te weinig vertrouwen hebben.

 

Ik wil dat je altijd aan Mij denkt. Elk uur van de dag en de nacht.Ik wil niet dat je ook maar de minste handeling stelt om een andere beweegreden dan de liefde.

 

Als je zal te lijden hebben, zal Ik je kracht geven. Jij hebt Mij liefde gegeven. Ik zal je geven dat je mr kan beminnen dan je durfde dromen. Maar vergeet het niet : Hou van Mij zoals je bent. Wacht niet tot je een heilige bent om van Mij te houden, anders zal je Mij nooit beminnen ...