Ik dorst naar u … (1)

                                                                    

Het is waar ... Ik sta aan de deur van je hart, dag en nacht. Zelfs wanneer je niet luistert, zelfs wanneer je er aan twijfelt of Ik het ben, Ik ben er.  Ik sta te wachten op het geringste teken, of zelfs de stilste gefluisterde uitnodiging, waardoor Ik mag binnenkomen.

 

En Ik wil dat je weet dat wanneer je me uitnodigt, Ik vast en zeker kom - altijd - zonder fout. Stil en ongezien kom Ik, maar met oneindige kracht en liefde terwijl Ik de vele gaven van Mijn Geest meebreng.

 

Ik kom met Mijn genade, met Mijn verlangen om je te vergeven en je te genezen en met een liefde voor je die je begip te boven gaat - een liefde, zo groot als deze die Ik van de Vader ontvangen heb.  (“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik ook u liefgehad”  Joh. 15,9)  Ik kom - en ik smacht ernaar je te troosten en te sterken,  je op te richten en al  je wonden te verbinden.

 

Ik kom met Mijn kracht om jou en je lasten te dragen, met Mijn genade om je hart te raken en je leven volledig te veranderen, en Mijn vrede geef Ik u om je ziel tot bedaren te brengen ...

 

Ik ken je door en door - Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb Ik geteld. Niets in je leven is voor Mij onbelangrijk. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en Ik heb je altijd liefgehad - ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaard. En ja, Ik ken al je zonden. Maar opnieuw zeg ik je dat Ik je liefheb - niet voor wat je wel of niet gedaan hebt - maar Ik heb je lief om jezelf, om de schoonheid en de waardigheid die Mijn Vader je gegeven heeft wanneer Hij  je schiep naar Zijn eigen beeld. Het is een waardigheid die je dikwijls vergat, een schoonheid bezoedeld door de zonde. Maar Ik hou van je zoals je bent en Ik heb Mijn bloed vergoten om je terug te winnen.

 

Wanneer je vraagt met geloof dan zal Mijn genade alles wat in je leven zou moeten veranderd worden,  aanraken en Ik zal je de kracht geven om jezelf te bevrijden van de zonde en haar vernietigende kracht.

 

Ik weet wat er in je hart leeft - Ik ken je eenzaamheid en je pijn - de afwijzingen, oordelen, vernederingen. Voor dat  jij er was, droeg Ik ze. En Ik droeg alles voor jou, zodat  jij zou kunnen delen in Mijn kracht en overwinning. 

 

In het bijzonder ken Ik je nood aan liefde - hoe tracht je er naar bemind en gekoesterd te worden. Maar hoe dikwijls heb je vruchteloos getracht, heb je die liefde gezocht op een zelfzuchtige manier, heb je de leegte in je hart met voorbijgaand genot willen vullen - met de nog grotere leegte van de zonde.

 

Dorst je naar liefde ?   “Als iemand dorst heeft, hij kome te Mij ... (Joh.7,37)”  Ik zal je verzadigen en vullen. Verlang je er naar gekoesterd te worden ?  Ik koester je meer dan je je kunt inbeelden.      

 

Ik dorst naar je.  Ja, dat is de enige manier om Mijn liefde voor je te beschrijven : Ik dorst naar je.  Ik verlang er vurig naar om van je te houden en door jou bemind te worden - zo kostbaar ben je voor Mij.

 

Ik dorst naar je.