Mijn geliefde kind

Ik hou van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot zijn bloed voor jou, om je rein te maken.

Jij bent nieuw: geloof dat dit waar is!

Je bent beminnelijk in mijn ogen en ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag omdat je in je eigen ogen niet volmaakt bent. Dit leidt slechts tot frustratie.

 

Ik wens dat je mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in mijn macht en in mijn liefde. En wees vrij, wees jezelf.

Laat je niet opjagen door andere mensen. Ik wil je leiden als mij de kans wil geven.

Wees je bij alles bewust van mijn tegenwoordigheid.

Ik geef je geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van mij antwoorden, ik ben je herder en wil je leiden.

 

Volg slechts mij!

 

Vergeet dit nooit, luister en ik zal je mijn wil vertellen. Ik bemin je! Ik bemin je!

Laat dit van je uitstromen, giet het uit over alles wat jou aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf, je bent mijn verantwoording.

Ik wil je veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen en anderen beminnen, eenvoudig omdat ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf, zie alleen naar mij.

Ik leid, ik verander, ik maak, maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jou krachtinspanningen.

Je bent van mij, gun mij de vreugde jou te maken als Christus. Laat mij jou beminnen!

Laat mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven. Niemand anders kan dit.

Zie je dat niet.

 

Je bent niet van jezelf. Je bent gekocht met het bloed van Jezus en nu behoor je mij toe.

Het is werkelijk niet jou zaak hoe ik je behandel.

Je enige opdracht is op mij te letten en op mij alleen! Nooit op jezelf en nooit op anderen.

Ik bemin je. Worstel niet zo, maar ontspan je in mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang ik naar de vrijheid om jou te beminnen!

Stop ermee iets te zijn en laat mij jou maken tot wat ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt!

Mijn liefde is voldoende, ik zal in al je behoeften voorzien!

 

Zie op mij!

 

Ik bemin je!

 

Je hemelse Vader.