Veel gestelde vragen over de

 

MARIAVERSCHIJNINGEN TE MEDJUGORJE

 

1.† Wat gebeurt er te Medjugorje?

†† In ex-JoegoslaviŽ, meer bepaald in Hercegowina, ligt Medjugorje, een Kroatisch dorp van duizend inwoners, tussen twee heuvels: de Krizevac en de Podbrdo.   In 1981 leven de mensen er van de tabaksteelt en de wijnbouw.  Heel wat mannen trekken noodgedwongen naar Duitsland om te werken en hun gezin een inkomen te verschaffen.  Het regime is communistisch

hetgeen betekent dat de officiŽle doctrine atheÔsme is en dat het beoefenen van religie aan strikte regels onderworpen is.  Zoals vele parochies in die streek wordt Medjugorje geleid door franciscane paters, in dit geval pater Jozo Zovko.

 

Op 24 juni 1981 zien enkele tieners een lichtende dame op de Podbrdo met een kind in haar armen.   Op 25 juni maakt ze zich kenbaar: "Ik ben de gelukzalige Maagd Maria". De  zes jongeren die haar die dag zien zullen haar de volgende jaren dagelijks zien;

Gospa (Kroatisch voor Onze Lieve Vrouw) geeft de jongeren boodschappen van vrede, bekering en liefde.  Zij noemt zich Koningin van de Vrede.  De boodschappen zijn bestemd voor henzelf, voor de parochie en voor de wereld.  Maria wenst de wereld die ver van God afgedwaald is terug te brengen naar Zijn Hart. Vanaf 1987 geeft zij op de 25ste van iedere maand een boodschap die bestemd is voor de ganse wereld.  Via internet, via een (gratis) abonnement op faxen uit Medjugorje of via Medjugorje-gebedsgroepen (die er overal ter wereld zijn), kan je deze boodschappen thuis krijgen.

 

2. Wie zijn de zieners?

†† Het gaat om zes jonge mensen: Maria Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Ivanka Invankovic, Ivan Dragiceviv en Jakov Colo   Bij de start van de verschijningen in 1981 was Jacov tien jaar.  De andere zieners waren jongeren tussen de vijftien en de zeventien jaar.   Inmiddels zijn alle zieners gehuwd en ouder van meerdere kinderen. 

Onze Lieve Vrouw vertrouwt de zieners geheimen toe met betrekking tot de toekomst van onze wereld.  Tien geheimen in totaal.  Drie zieners hebben reeds de tien geheimen toevertrouwd gekregen waarna de dagelijkse verschijningen aan hen ophielden.   Wel zien zij Maria nog op welbepaalde tijdstippen.  De geheimen zullen een aantal dagen voor hun verwezenlijking geopenbaard worden via een priester die nu reeds aangeduid werd door de zieners.  Drie zieners ontvingen nog niet alle geheimen, zij krijgen nog steeds dagelijks een verschijning.

 

3. Wat zegt Onze Lieve Vrouw te Medjugorje?

†† In wezen niets anders dan hetgeen ze steeds tijdens haar verschijningen waar ook ter wereld gezegd heeft: ze roept de wereld op om terug te keren tot Haar Zoon Jezus, tot God.  De basisboodschap is er ťťn van Liefde: God is Liefde, houdt oneindig veel van ons, wenst ons gelukkig te maken.  Enige  voorwaarde daarvoor is dat wij ons openstellen voor die Liefde, hetgeen alleen kan door terug te keren naar Hem en door te breken met alles wat ons van hem scheidt. 

Heel concreet geeft Maria ons vijf opdrachten:

-       Bidden met het hart

-       Wekelijks vasten

-††   Dagelijks lezen van de Bijbel

        †††††††††††† †††††-†††† Maandelijks biechten

-       Zo vaak mogelijk eucharistie vieren

 

†† De voornaamste gebedsintenties die Onze Hemelmoeder suggereert zijn: bekering van de zondaars; de liefde van God bekend maken bij de ongelovigen; de liefde en vrede binnen de gezinnen; gebed voor de Kerk en Haar priesters; gebed voor de zielen van het vagevuur, gebed voor de zieken en gebed voor de jongeren van deze tijden.

De boodschappen zijn steeds zeer liefdevol, maar hebben wel een dringend karakter: het is de hoogste tijd dat de mensheid zich bekeert, vele zielen gaan verloren.  De zieners omschrijven Maria als een oneindig liefdevolle, maar zeer duidelijke en besliste moeder, geen softe zoetsappigheid dus!  

 

4.  Wat is er speciaal aan Medjugorje?

†† Opvallend is de lange duur van de verschijningen: in 2011 wordt het 30 jaar dat er dagelijks verschijningen aan de zieners plaats vinden.  Dit is uniek in de kerkgeschiedenis.  Medjugorje kan  zonder meer doorgaan als het grootste paranormale  fenomeen uit de geschiedenis van de mensheid!   Uniek is verder dat de verschijning gebeurt waar de zieners zich ook bevinden.   

 

 5. Wat zegt de Kerk hierover?

†† De Kerk heeft zich nog niet definitief uitgesproken.  Het is gebruikelijk dat de erkenning van een bovennatuurlijk fenomeen als een verschijning beoordeeld wordt door de plaatselijke bisschop.  Medjugorje hoort bij het bisdom Mostar en normalerwijze zou het dus de bisschop van Mostar zijn die uitspraak moet doen.  Het Vaticaan heeft echter de bevoegdheid om de verschijningen van Medjugorje te beoordelen ontnomen aan de bisschop van Mostar en toevertrouwd aan de bisschoppenconferentie van JoegoslaviŽ.  De verhouding tussen het bisdom Mostar en de door Franciscanen geleide parochies, waarvan Medjugorje er ťťn is, ligt immers erg complex. Omdat JoegoslaviŽ inmiddels  uiteengevallen is in verschillende deelstaten kwam de bevoegdheid te liggen bij de bisschoppenconferentie van BosniŽ-Hercegowina. Jarenlang kwam er hier echter geen enkel bericht van. In 2010 heeft het Vaticaan nu zelf een commissie opgericht die de feiten moet onderzoeken.† Het onderzoek is nog lopende en zal misschien pas afgesloten worden nadat de verschijningen definitief zullen beŽindigd zijn.  Mogelijkerwijze zal de Kerk toch al eerder aangeven wat haar officiŽle standpunt is. In afwachting daarvan laat de Kerk privť bedevaarten toe op voorwaarde dat deze niet geÔnterpreteerd worden als een erkenning door de Kerk van het bovennatuurlijke.  De bisschop van Mostar persoonlijk staat negatief tegenover Medjugorje. Zoals gezegd dient dit misschien echter gekaderd te worden binnen een grotere complexiteit van onderlinge verhoudingen.†  

Ook al is het officiŽle standpunt van de Kerk nog niet bepaald, feit is dat er constant veel priesters uit alle delen van de wereld aanwezig zijn en dat ook tientallen bisschoppen ten persoonlijke titel regelmatig Medjugorje aandoen.

 

6. Is het wel goed van hier op bedevaart te gaan vooraleer de Kerk definitief erkent dat  er bovennatuurlijke dingen gebeuren te Medjugorje?

† †Op bedevaart gaan naar Medjugorje betekent vooral veel bidden, eucharistie vieren, biechten, boete doen enz.  Er wordt niets anders voorgesteld dan dingen die de Kerk al eeuwen vraagt en je kan dus ook niets fout doen als je deze dingen doet. Zelfs niet in de extreme hypothese dat de Kerk ooit tot het besluit zou komen dat de zieners al die jaren glashard zouden gelogen hebben (wat wetenschappelijk tegengesproken wordt). 

 

7. Hoe beoordeelt de Kerk verschijningen?

†† De kerk gaat altijd zeer voorzichtig te werk vooraleer ze een verschijning erkent.  Zij zal haar oordeel baseren op het ondervragen van de zieners, op het vergelijken van de boodschappen met het evangelie, op de mening van wetenschappers, op eventuele bijzondere tekenen en op de vruchten die de gebeurtenissen opleveren.  Met goede vruchten bedoelt men zaken als bekeringen, genezingen, roepingen, ontstaan van gebedsgroepen, verzoeningen, enz. enz.  Jezus zegt dat men aan de vruchten de boom herkent: een goede boom levert goede vruchten, een slechte boom kan dat niet.  Zelfs tegenstanders van Medjugorje ontkennen niet dat er onmiskenbaar massaal goede vruchten zijn:  bekeringen, geestelijke en lichaamlijke genezingen, verzoeningen, roepingen. 

 

8. Zijn er speciale tekenen gegeven te Medjugorje?

†† Behalve de zieners zelf getuigen ook heel wat mensen dat ze bijzondere tekenen waargenomen hebben.   Enkelen zeggen ook zelf Maria gezien te hebben, onder andere pater Jozo Zovko, pastoor  te Medjugorje in 1981, die eerst zelf zeer sceptisch stond. Velen getuigen van bijzondere tekenen aan de zon gezien te hebben en/of aan het kruisbeeld dat op de Kricevac staat.  Veel talrijker nog zijn de vele kleine en/of persoonlijke tekenen die pelgrims zeggen beleefd te hebben. Verder staan er in de parochieregisters enkele honderden genezingen vermeld, velen ervan even degelijk medisch onderbouwd als de erkende mirakels van Lourdes.  De geestelijke genezingen zijn evenwel veel en veel talrijker en kunnen natuurlijk niet meetbaar vastgesteld worden. 

Maria heeft beloofd dat bij het einde van de verschijningen een blijvend en voor iedereen zichtbaar teken op de verschijningsberg zal gegeven worden. 

 

 9. Is er wetenschappelijk onderzoek gebeurd?

†† De zieners zijn zeer uitgebreid medisch onderzocht geworden.  In eerste instantie in lokale ziekenhuizen, later ook door multidisciplinaire teams (psychiaters, psychologen, neurologen,Ö) van verschillende universiteiten o.a. uit Frankrijk en ItaliŽ.  Alle mogelijke hypotheses als hallucinaties, hypnose, drugs of andere alternatieve verklaringen voor hetgeen de zieners zeggen te zien werden wetenschappelijk weerlegd.  De wetenschappers zijn eenduidig in  hun conclusie: het betreft hier zes geestelijk volkomen gezonde mensen.  Ook iedere vorm van bedrog werd vakkundig onderzocht en ook daar zijn de wetenschappers het eens: de zieners liegen zeker niet.

 

 10. Waar kan ik meer te weten komen over Medjugorje?

†† Er werden inmiddels honderden boeken geschreven over Medjugorje.  Informeer bij een boekhandel bijvoorbeeld naar de boeken van Renť Laurentin.  Of via de zoekmachines op internet. Tevens zijn er ook in Vlaanderen en in Nederland heel wat gebedsgroepen ontstaan die in de geest van Medjugorje willen bidden.  Ook bij hen kan je veel informatie vinden.   

 

11. Wat kan ik verwachten als ik naar Medjugorje ga?

†† Je zal terecht komen in een klein dorp tussen de bergen waar inmiddels familiepensions en souvenirwinkeltjes hun plaats in het landschap ingenomen hebben naast de oudere huizen en de wijngaarden.  De inwoners zijn bijzonder vriendelijk en gastvrij.  De voornaamste plaats is de parochiekerk waar een uitgebreid aanbod van eucharistievieringen in diverse talen is.  Je zal er ook zeker ook biechtgelegenheid vinden, Medjugorje wordt wel eens de biechtstoel van de wereld genoemd!  Verder zijn er vooral twee andere plaatsen van belang: de verschijningsberg (podbrdo) en de kruisberg (kricevac).  Het zijn behoorlijke klimpartijen, maar zeker de moeite waard.  Je kan ook een bezoek brengen aan enkele christelijke gemeenschappen waar je heel wat informatie zal vinden en ook diepgaande gesprekken kan voeren.

 

†† De kans dat je ťťn van de zieners te zien krijgt is niet zo groot; de kans dat je bij een verschijning aanwezig kan zijn is uiterst klein.  De kans dat je een mirakel zal beleven of een bijzonder teken waarnemen is eveneens heel erg klein.  Maar daar gaat het eigenlijk ook  helemaal  niet om.  Sensatie zoeken is het laatste wat je moet doen.  Het gaat er vooral om even stil te staan, om door biddend na te denken dichter bij God en bij jezelf te komen.  Als je je daarvoor open stelt, de boodschappen van Maria tot je laat doordringen en vanuit die geest de  ďgewoneĒ christelijke vieringen meebeleeft, is de kans dat je diep verrijkt terugkomt van Medjugorje heel erg groot. Van harte wensen wij je dit toe.

 

M.J.Herben.† 27-02-2011